Wolontariat

Wolontariat

 

 

 

 

 

 

Przyjacielu, możesz zdobyć doświadczenie, spełnić dobry uczynek, odkryć swoje utajone talenty, poznać ciekawe osoby, a także przeżyć coś, co trudno znaleźć gdziekolwiek indziej…

Zostań Wolontariuszem Hospicjum.

Możesz zgłosić się:
- osobiście: w Hospicjum przy ul. Stilonowej 21, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
- telefonicznie: 787 966 693,

 

WOLONTARIAT HOSPICYJNY • Jeśli Twoja sytuacja rodzinna i zawodowa pozwala Ci wygospodarować trochę czasu • Jeśli jest w Tobie gotowość i chęć ulżenia cierpieniu innych • Jeśli otrzymałeś wiele • Jeśli masz wiele do ofiarowaniaZostań wolontariuszem w hospicjum!!!
Wolontariusz medyczny to osoba, która uzupełnia pracę lekarza, psychologa i pielęgniarki. Pracuje bezpośrednio z pacjentem – pomaga mu w pielęgnacji, spożywaniu posiłków, przebywa z nim, czyta mu książki lub gazety, a pacjentów poruszających się na wózkach wywozi na spacer itd.
Wolontariusz akcyjny nie pracuje bezpośrednio z pacjentem, wykonuje natomiast prace wspomagające codzienne funkcjonowanie hospicjum. Pomoc takiego wolontariusza jest szczególnie przydatna podczas wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i charytatywnych.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873) po raz pierwszy zdefiniowała pojęcie wolontariusza oraz określiła zasady wykonywania przez niego świadczeń i reguły korzystania z tych świadczeń. Poza ustawą o działalności…
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 42/2010Dyrektora Hospicjum Św. Kamilaw Gorzowie Wlkp.
Zgodnie z ustawą wolontariusz, który współpracuje z korzystającym nie dłużej niż 30 dni, musi mieć wykupione przez korzystającego ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
Leszek Pawłowski, Akademia Medyczna w Gdańsku, Zakład Medycyny Paliatywnej Prawo wolontariatu hospicyjnego Prawo wolontariatu hospicyjnego to zespół norm regulujących sytuację prawną wolontariusza w hospicjum. W jego zakresie mieszczą się zarówno przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące wolontariatu, zawarte przede wszystkim w ustawach…
REGULAMIN WOLONTARIATU HOSPICJUM ŚW. KAMILA w GORZOWIE WLKP.
Zgodnie z Kodeksem Pracy podejmując pracę pracownik ma prawo do płatnego okresu próbnego, jak również do płatnego okresu stażowego i nie należy mylić tych form zatrudnienia z wolontariatem. W dawnych czasach wolontariusz był praktykantem pracującym bez wynagrodzenia w celu zaznajomienia…